Asbest verwijderen, asbestsanering & Sloopwerken Twente

Je wilt niet langer asbest meer op je terrein. Dan kun je AS Twente inschakelen. Wij regelen het hele traject voor je; van aanvraag sloopvergunning tot vrijgave van het terrein. AS Twente is sinds 1995 gespecialiseerd in het veilig en conform wetgeving verwijderen van asbest. Als je voor AS Twente kiest, kies je voor:

  • Veilige sanering voor mens en milieu;
  • Een erkend bedrijf sinds 1995;
  • Snel en zorgvuldig een asbestvrij terrein.

AS Twente is een onderdeel van Haverkamp Onderhoud.

Sloopwerk
Naast asbestsaneringen verzorgen wij zowel totaal sloop als kleine sloopprojecten. AS Twente beschikt over vakkundig personeel en betrouwbaar materiaal.

Wat is het gevaar van asbest verwijderen?

Asbestdeeltjes zijn zo licht, dat ze gemakkelijk in de lucht kunnen gaan zweven. Wij mensen kunnen deze lucht inademen. De deeltjes dringen daarbij diep door in onze longen. Deze deeltjes kunnen op termijn (soms pas na 30 jaar!) een vorm van longkanker veroorzaken. Daarom is het tegenwoordig verboden om asbest te gebruiken. Al het bestaande asbest dient onder strikte regelgeving veilig voor mens en milieu worden verwijderd.