Asbestsanering

Bij een asbestsanering komt het nodige regelwerk kijken omdat het gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Laat je daarom goed informeren als er asbest in je omgeving is aangetroffen. Wil je of moet je het asbest laten saneren, dan regelt AS Twente van A tot Z alle werkzaamheden.

Hoe ziet zo’n sanering eruit?
Hieronder staan de twee meest voorkomende manieren om asbest veilig volgens de wet te verwijderen. Voor saneerders gelden telkens dezelfde regels; onder andere beschermende kleding, volgelaatmaskers en doucheprocedures. Deze methodes mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde asbestbedrijven.

1. Openluchtmethode;

Dit kan alleen buiten worden gedaan. Bijvoorbeeld op het dak van een schuur. Het asbesthoudende materiaal wordt zo heel mogelijk verwijderd. Hiervoor moet de plek waar de vezels vrijkomen worden gefixeerd en/of weggezogen. Het asbest wordt veilig verpakt en afgevoerd. Als controle vindt er een visuele controle plaats.

2. Containmentmethode;

Deze methode wordt gehanteerd bij binnenwerk. De ruimte waar het asbest is aangetroffen wordt geïsoleerd met een “containment”. Een containment is een bijna luchtdichte tent die voorkomt dat het asbest zich verspreidt naar andere ruimtes. De lucht in de tent wordt in onderdruk gebracht en gehouden. Er wordt een filter geplaatst dat de asbestdeeltjes uit de “vieze” lucht haalt en schone lucht buiten de tent pompt. In de tent wordt vervolgens het asbest verwijderd, verpakt en afgevoerd. De volledige ruimte van het containment moet worden schoongemaakt. Een onafhankelijk laboratorium moet vervolgens een controle uitvoeren. Deze eindmeting moet controleren hoeveel asbestvezels er in de lucht zitten. Als dit beneden de wettelijke norm is kan het containment worden afgebroken en is de sanering voltooid.

De (administratieve) begeleiding

Op het werk is altijd een Deskundig Toezichthouder (DTA ‘er) aanwezig. Die heeft de leiding over de sanering en is ook het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en derden. Ook verricht deze persoon de administratieve begeleiding van het werk. Na afloop van het uitgevoerde werk ontvangt de opdrachtgever het eindrapport van de sanering, waarin onder meer is opgenomen de beschrijving van het uitgevoerde werk, de analyse van de luchteindmeting en het stortbewijs van het asbesthoudende materiaal.

Tot slot

Bovenstaande beschrijving is beknopt en slechts bedoeld om je globaal inzicht te geven in asbestsanering. Wil je een verdere uitleg?  AS Twente is gaarne bereid om je te informeren!

Heb je specifieke vragen over asbest of advies nodig? Neem dan contact met ons op via 053- 434 04 04 of info@astwente.nl. Wil je asbest laten verwijderen? Dan kun je vrijblijvend een offerte bij ons aanvragen.