Asbest afvoeren met Rodebak.nl

Voordeel van werken in een groep; alle onderdelen ondersteunen elkaar. Zo helpt ons zusje Rodebak ons dagelijks. Hebben wij bijvoorbeeld een grote sloopklussen dan komen we niet alleen met onze mensen en werkbussen, maar nemen we ook onze eigen afvalcontainer mee. Afhankelijk van de grootte van de klus passen we hierop de grootte van de container aan. Veel gebruikte afmetingen zijn de 4m3, 6m3 of 10m3 bij dagklussen. Voor projecten die meerdere weken of zelfs maanden duren gebruiken we 12m3, 25m3 of 40m3 containers. In deze containers wordt asbestafval afgevoerd. Om dit veilig te doen wordt er een asbestzak uitgevouwen in de container. Zodra het asbest uit het werkgebied is gehaald wordt het verpakt in speciale zakken. Die worden schoongemaakt. Vervolgens worden die zakken in de container geplaatst. De grote zak in de container wordt dicht gepakt zodat het afval dubbel verpakt is. De volledige container wordt teruggebracht naar onze thuislocatie voor containerverhuur in Enschede en omstreken. Daar wordt de administratie op orde gebracht (melden in landelijk meldpunt afval) en klaargemaakt voor transport. Asbest afval wordt begraven. Er zijn onderzoeken bezig om het asbest af te breken, maar momenteel is er nog geen oplossing voor gevonden.

containerverhuur enschede