Veel gestelde vragen2018-03-12T10:57:31+00:00
Wat is asbest?2018-10-18T06:41:03+00:00

Asbest is een verzamelnaam voor mineralen met een vezelstructuur. De vezels bestaan uit uiterst kleine vezeltjes; ook wel naaldjes genoemd. Er bestaan verschillende soorten asbest. De meest voorkomende soorten zijn:

 • Witte asbest (chrysotiel);
 • Bruine asbest (amosiet);
 • Blauwe asbest (crocidoliet).
Asbest was populair om te gebruiken omdat het isolerend, brandwerend, slijtvast en sterkteverhogend is. Door de gevaren van asbest is het sinds 1993 verboden om asbest te gebruiken.

ASTwente.nl_soorten_asbest.jpg

Heb je specifieke vragen over asbest of advies nodig? Neem dan contact met ons op via 053- 434 04 04 of info@astwente.nl. Wil je asbest laten verwijderen? Dan kun je vrijblijvend een offerte bij ons aanvragen.

Waar zit asbest in?2018-10-19T06:29:31+00:00

Waar zit asbest in?

Asbest werd vroeger toegepast in allerlei materialen. Er zijn twee groepen te onderscheiden waarin asbest is verwerkt:
– Hechtgebonden asbest.
– Niet-hechtgebonden asbest.

Hechtgebonden asbest.

Hechtgebonden noemen we asbestmaterialen waarbij de vezels in een dragermateriaal verankerd zitten. Hechtgebonden materialen bevatten over het algemeen veel cement, lijm of kunststof. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor klein. Als deze materialen niet mechanisch worden bewerkt en blijven zitten, is het risico op inademing van de vezels dus erg klein.

Hechtgebonden asbest zit onder andere in:

 • Golfplaat; Verwerkt in daken schuren, stallen, loodsen.
 • Asbestplaat; Verwerkt in dakbeschot, gevels, en schoorstenen.
 • Asbestplaat met coating; Verwerkt in buitengevel en galerij van flats.
 • Vinyltegels; Verwerkt in keuken en toilet.
 • Asbestboard; Verwerkt in aftimmering van kasten binnen.
 • Schoorsteen luchtkanaal; Verwerkt in kachelachterplaat, cv-instalaties en ventilatiekanaal.
 • Riolering, gas en waterleiding; Verwerkt in toilet en alle afvoeringen van woning.
 • Imitatiemarmer; Verwerkt in vensterbanken.
 • Dakleien; Verwerkt op daken.

Niet-hechtgebonden asbest.

Niet-hechtgebonden asbest is materiaal wat zacht is en makkelijk afbrokkelt. De vezels zitten niet of nauwelijks gebonden aan een dragermateriaal. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen, bijvoorbeeld door aanraking, trillingen en andere niet-mechanische bewerkingen.

Niet-hechtgebonden asbest zit verwerkt in:

 • Spuitasbest; Verwerkt en gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies en dergelijke. Tot 1978 vooral toegepast in grote gebouwen.
 • Vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag (onder meer Novilon voor 1980); De toplaag van dit zeil is van pvc en de viltachtige onderlaag lijkt op karton en is lichtgrijs en soms lichtgroen.
 • Kachelplaten; Verwerking achter de haard en bij cv-installaties een veelbekende is “Nobranda”.
 • Plaasterisolatie; Verwerking als buisisolatie van verwarming.
 • Afdichtingkoord; Verwerkt bij diverse afdichtingen.
 • Huishoudelijke apparaten.

Heb je specifieke vragen over asbest of advies nodig? Neem dan contact met ons op via 053- 434 04 04 of info@astwente.nl. Wil je asbest laten verwijderen? Dan kun je vrijblijvend een offerte bij ons aanvragen.

Ik heb asbest ontdekt. Wat nu?2018-10-19T06:29:59+00:00

Asbest is niet direct gevaarlijk. Pas op dat je het asbest niet aantast (dus niet breken, in boren of verplaatsen), want dan komen de vezels vrij die gevaarlijk zijn. Als bedrijfzijnde ben je verplicht asbest te verwijderen. Als particulier is dit een optie.

Stappen:

1) Niet breken, boren of verplaatsen;

2) Asbestinventarisatie aanvragen (kan via AS Twente);

3) Gecertificeerd bedrijf het asbest veilig laten verwijderen.

Hoe wordt asbest verwijderd?2018-10-19T06:32:11+00:00

Hoe wordt asbest verwijderd?

Hieronder staan de twee meest voorkomende manieren om asbest veilig volgens de wet te verwijderen. Voor saneerders gelden telkens dezelfde regels; onder andere beschermende kleding, volgelaatmaskers en doucheprocedures. Deze methodes mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde asbestbedrijven.

1. Openluchtmethode;

Dit kan alleen buiten worden gedaan. Bijvoorbeeld op het dak van een schuur. Het asbesthoudende materiaal wordt zo heel mogelijk verwijderd. Hiervoor moet de plek waar de vezels vrijkomen worden gefixeerd en/of weggezogen. Het asbest wordt veilig verpakt en afgevoerd. Als controle vindt er een visuele controle plaats.

2. Containmentmethode;

Deze methode wordt gehanteerd bij binnenwerk. De ruimte waar het asbest is aangetroffen wordt geïsoleerd met een “containment”. Een containment is een bijna luchtdichte tent die voorkomt dat het asbest zich verspreidt naar andere ruimtes. De lucht in de tent wordt in onderdruk gebracht en gehouden. Er wordt een filter geplaatst dat de asbestdeeltjes uit de “vieze” lucht haalt en schone lucht buiten de tent pompt. In de tent wordt vervolgens het asbest verwijderd, verpakt en afgevoerd. De volledige ruimte van het containment moet worden schoongemaakt. Een onafhankelijk laboratorium moet vervolgens een controle uitvoeren. Deze eindmeting moet controleren hoeveel asbestvezels er in de lucht zitten. Als dit beneden de wettelijke norm is kan het containment worden afgebroken en is de sanering voltooid.

De (administratieve) begeleiding

Op het werk is altijd een Deskundig Toezichthouder (DTA ‘er) aanwezig. Die heeft de leiding over de sanering en is ook het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en derden. Ook verricht deze persoon de administratieve begeleiding van het werk. Na afloop van het uitgevoerde werk ontvangt de opdrachtgever het eindrapport van de sanering, waarin onder meer is opgenomen de beschrijving van het uitgevoerde werk, de analyse van de luchteindmeting en het stortbewijs van het asbesthoudende materiaal.

Tot slot

Bovenstaande beschrijving is beknopt en slechts bedoeld om je globaal inzicht te geven in asbestsanering. Heb je specifieke vragen over asbest of advies nodig? Neem dan contact met ons op via 053- 434 04 04 of info@astwente.nl.

Wat kost een asbestsanering?2018-10-19T06:32:39+00:00

Asbestsaneringen worden uitgevoerd vanaf € 500,00.

De kosten voor het verwijderen van asbest kunnen sterk uiteenlopen. Je moet rekening houden met de volgende kostenposten:

– Aanvraag sloopvergunning;
– Melding bij gecertificeerde instellingen;
– Asbestinventarisatie;
– Asbestsanering;
– Eindmetingen.

 

Vrijblijvende offerte

Je kunt een vrijblijvende offerte aanvragen via: 053- 434 04 04 of info@astwente.nl.

AS Twente is een werkmaatschappij van de Haverkamp Groep.