Werkwijze

AS Twente zal eerst, op basis van een asbestinventarisatie, een saneringsplan maken. Doel van dit plan is het vaststellen van de saneringsmethode en de urgentie van sanering. Pas wanneer aan deze wettelijke verplichtingen is voldaan, kan gestart worden met de daadwerkelijke verwijdering.

Voor de daadwerkelijke uitvoering beschikt AS Twente over gespecialiseerd materieel en goed opgeleide medewerkers die in het bezit zijn van het certificaat Deskundig Asbestverwijderaar (D.A.V.). Zij werken uitsluitend volgens de procedures zoals die zijn vastgelegd in de certificaten SC-530 en VCA (Veiligheids Checklist Aannemers).

AS Twente zet bovendien op ieder project gediplomeerde DTA’ers (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering) in die nauwlettend controleren of alle werkzaamheden verantwoord en met inachtneming van de actuele wet- en regelgeving worden uitgevoerd. We zorgen niet alleen voor de vakkundige verwijdering, maar tevens voor een veilige afvoer van asbest.

Meer informatie over welke werkwijze dat bij je project past? Neem contact met ons op via 053- 434 04 04 of info@astwente.nl